ПсихоФит: 6 видови на мотивација кои ќе ве донесат до целта

видови мотивација
Секој од нас се мотивира на различен начин, свесно или несвесно, а психолозите ги групираат овие начини во 6 видови на мотивација. Ако сакаме да си помогнеме во остварувањето на поставените цели во фитнесот и во животот воопшто, мораме да дефинираме кој вид на мотивација најдобро функционира за нас. Кој вид на мотивација најмногу ви одговара? Читајќи ги различните видови мотивација може да откриете дека се пронаоѓате во повеќе од еден. И тоа е одлично, бидејќи значи дека можете да користите р...
More